Stressramt organisation søges til positiv psykologi-coaching

I perioden oktober-november 2015 gennemfører Dansk Institut for Mentologi et videnskabeligt forskningsprojekt med et nyt coachingprogram, der udvikles på baggrund af evidensbaserede metoder fra positiv psykologi.

Coachingen tilbydes en gruppe af stressramte medarbejdere hos en organisation. Baseret på en indledende undersøgelse hos organisationens tilmeldte medarbejdere sammensættes et målrettet coachingprogram bestående af redskaber fra den positive psykologi. Målet med coachingen er at forske i optimal stressreduktion og trivselsfremme hos medarbejderne.

Efter den indledende undersøgelse deltager medarbejderne i fire ugentlige sessioner á 30 minutter via Skype uden for arbejdstid.

Deltagelse i projektet tilbydes uden beregning til organisationer, som opfylder følgende:

  • Har 2-4 stressramte medarbejdere*).
  • Medarbejderne ønsker selv at deltage i stress-/trivselscoaching.
  • Organisationen har kontor på Sjælland, da der afholdes enkelte møder på arbejdspladsen.

*) Graden af stress kan være høj eller lav – blot medarbejderen føler sig stresset og er generet af det, er det tilstrækkeligt. Også medarbejdere, der er sygemeldt på grund af stress, kan deltage.

Hvis jeres organisation ønsker at deltage, beder vi jeres kontaktperson udfylde kontaktformularen og fortælle kort om jeres aktuelle situation i forhold til stress. I vil dernæst blive kontaktet for en nærmere samtale om projektet.

Vi kan desværre ikke på forhånd garantere deltagelse, da kun en enkelt organisation udvælges til denne undersøgelse.