Tag-arkiv: Debat

Aktivitetsmobiliserende følelser i debatten

I den offentlige debat spiller man ofte på følelser for at involvere folk.

Det er en kneb fra retorikken, hvor ét af hovedformålene med at tale til andre er at “bevæge” dem. Her refereres til følelsesmæssig bevægelse, men begreberne følelser og emotioner er nært beslægtede (omend de ikke betyder det samme, selv om man ofte ser dem anvendt synonymt, hvilket er helt forkert), og emotion betyder bevægelse. Dermed er cirklen sluttet.

Man opnår den højste grad af folks (følelsesmæssige) engagement, når man anvender aktivitetsmobiliserende følelser. Det er følelser, som tilskynder os til handling ved at skabe høj arousal (spændingsniveau) i kroppen. Følelser som vrede, indignation, forargelse og lignende har en høj grad af aktivitetsmobilisering. Det samme har forelskelse og glæde.

Hvis du vil have godt fat i dit publikum, kan du derfor overveje, hvordan du kan anvende aktivitetsmobiliserende følelser i din fremlæggelse.