Organisationsudvikl.

Organisationsudvikling med Mentologi® er en mentalt funderet måde at udvikle jeres organisation på. Der tages udgangspunkt i organisationens vision, mission, værdier og strategi, som konsolideres mentalt hos ledelse og medarbejdere.

Det mentale arbejde vægtes i denne sammenhæng. Som ledelse kender I allerede til OU-processernes tekniske side. Mentologi® tilfører de involverede mennesker en mental forankring, som øger effekten af de fælles mål. Der arbejdes innovativt med organisationens mål og processer samt medarbejdernes mentale udvikling.

I forbindelse med den organisatoriske udvikling indkoopereres principperne fra LEAN, så I opnår en trimmet organisation med en særlig inddragen af den menneskelige faktor, hvilket sikrer bæredygtighed på lang sigt.