Coaching

Coaching med Mentologi® består dels af klassisk coaching og dels et direkte arbejde med underbevidsthedens processer.

Som eksempelvis sportsudøver eller kunstner er det essentielt at sætte sig ud over den bevidste tænkning og arbejde med de ubevidste dele af udøverens sind.

Dette kickstarter coachingprocessen og giver et dybt og stærkt commitment hos udøveren.