Terapi

Den terapeutiske metode i Mentologi® er centreret omkring korttidsterapeutiske teknikker funderet i konsultationspsykologiens modeller.

Korttidsterapi

Korttidsterapi er hurtigtvirkende terapi, som bringer dig videre med mindst mulig indgriben fra terapeutens side. Fokus ligger på at bringe dig videre og gøre dig selvhjulpen inden for så få behandlinger om muligt.

Det er en vigtig pointe i Mentologi®, at du netop bliver selvhjulpen. Det betyder, at du får mentale øvelser at arbejde med mellem sessionerne, så du træner dit sind til at komme videre på egen hånd.

Konsulterende psykologi

Konsultationspsykologi er den del af psykologien, der omhandler klinisk, terapeutisk arbejde, og stammer fra mange grene af psykologien og de praktisk fungerende metoder inden for terapeutisk arbejde.

I Mentologi® anvendes den del af konsultationspsykologien, som understøtter det korttidsterapeutiske arbejde.