FLOW for medarbejdere med Mentologi

FLOW er en tilstand defineret af den ungarnske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi. Mentologi®. Når du er i FLOW, glider tingene let og ubesværet for dig, og du yder dit ypperste i brændpunktet mellem kompetence og opgave. Selv om vi anvender begrebet “flow” i daglig tale, er den egentlige FLOW-tilstand nøjagtigt defineret på en måde, der gør den tilgængelig som et mål.

Foredragets indhold

Ved hjælp af Mentologi® kan du lære at skabe tilstanden FLOW bevidst i stedet for at vente på, at den forhåbentlig opstår af sig selv.

  • Hør om de otte kriterier for FLOW.
  • Hør en række fascinerende eksempler på anvendelsen af FLOW i arbejdslivet.
  • Få inpiration til hvordan FLOW kan fremme jeres effektivitet og trivsel.

Pris

Prisen afhænger af deltagerantal, varighed og jeres geografiske placering. Kontakt os og lad os i fællesskab aftale den model, der er helt rigtig for jer.

Skriv et svar