Konfliktløsning

Konfliktløsning med Mentologi® giver ledere og personale redskaberne til at møde konflikter på arbejdspladsen.

 • Konfliktens elementer.
 • Konfliktens op- og nedtrapning.
 • Afvæbnende kropssprog, stemmeføring, ordvalg og øjenkontakt.
 • Konfliktløserens mentalitet.

Du lærer at identificere tegn på begyndende konflikt, så du kan gribe ind tidligst muligt, før konflikten udvikler sig. Du lærer, hvordan du opnår de bedste resultater ved at møde de konfliktende parter på måder, som tillader alle parter at bevare stoltheden og muligheden for at skabe flere konstruktive udgange på egen hånd.

Kommunikationen med de konfliktende parter er essentiel. Derfor arbejder vi med dit kropssprog, ordvalg, tonefald og øjenkontakt, for her kan du uforvarende komme til at optrappe konflikten, selv om din hensigt er den bedste i verden. Du lærer at bruge ubevidst kommunikation med Mentologi®, som møder og nedtrapper konflikten effektivt med enkle midler. Det handler mindre om autoritet og “fornuftsbetonede” argumenter, og langt mere om det korrekte mindset og nogle ligefremme virkemidler, som hjælper alle parter til at skabe en styrket position efter at stridsøksen er begravet.

Kursets indhold

Hovedpunkterne på kurset er:

 • Konflikter på arbejdspladsen
 • Aggression hos kunder/brugere.
 • Kommunikation som nedtrapper konflikten.
 • Sådan er konfliktløserens optimale sindstilstand.
 • Der er altid en win-win-situation.
 • Fra konflikt til teamwork.
 • Ord som skaber dialog.
 • Konfliktløseren som mediator.
 • Sådan skaber du et konfliktfrit miljø.

Kursets varighed

Kurset varer 2 dage. Vi veksler mellem teori og praksis, og du kan bruge teknikkerne i manualen efter kurset.

Derudover kan du tage en overbygning på kurset, som behandler avancererede emner såsom konflikter med mange lejre m.v.

Pris

Du finder de aktuelle priser i prislisten.

Prisen inkluderer alle kursusmaterialer. Der er ingen yderligere omkostninger.

Holdstart

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.