Mødeledelse

Du kan blive en dygtigere mødeleder med Mentologi®, fordi du lærer at bruge dit sind til at:

 • Strukturere og time mødet.
 • Skabe mødedeltagere, der er velforberedte og følger op beslutningerne.
 • Være en smittende inspirator.
 • Skabe det udbytte, chefen forventer af dig.

Mødeledelse handler naturligvis om nogle strukturelle elementer såsom forberedelse, udsendelse af agenda, indsamling af forslag, indretning af mødelokalet, kommunikationsteknik og det rigtige pace under mødet samt et værdiskabende mødereferat.

Men mødeledelse er langt mere end det. Ved at køre dine mødedeltagere i stilling til at opnå positive resultater hver især, får du et hold af motiverede og engagerede mødedeltagere, der giver værdifulde input under mødet og er effektive beslutningstagere. Din opfølgning efter mødet overses af mange mødeledere, men her ligger der store muligheder for at skabe den langvarige effekt af mødet, som din organisation har behov for.

Mødeledelse med Mentologi® handler ogå om at bruge dit sind kreativt og konstruktivt, dels til de ovennævnte elementer, men dels også til at optræde med den udstråling, som kendetegner den effektive mødeleder. Du lærer at bruge kropssprog, ordvalg, tonefald og øjenkontakt på en måde, der fastholder den rigtige atmosfære under mødet. Du lærer også den sjældne egenskab at give hver enkelt mødedeltager følelsen af at være hovedperson på mødet, hvilket skaber effektive og bæredygtige beslutninger.

Kursets indhold

Hovedpunkterne på kurset er:

 • 80 procent af alle møder er …
 • Sådan skaber du det rigtige setup før mødet.
 • Hjælp dine mødedeltagere til at få succes under mødet.
 • Lokalets usynlige budskaber.
 • Sådan spotter du gruppens uformelle leder.
 • Brug energien positivt.
 • Kontakten med den enkelte.
 • Mødereferatet er det mindst vigtige efter mødet.
 • Skab den rigtige sindstilstand.
 • Sådan bliver du kendt som værdiskabende mødeleder.

Kursets varighed

Kurset varer 2 dage. Vi veksler mellem teori og praksis, og du kan bruge teknikkerne i manualen efter kurset.

Pris

Du finder de aktuelle priser i prislisten.

Prisen inkluderer alle kursusmaterialer. Der er ingen yderligere omkostninger.

Holdstart

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.