Mentologi Coach

Uddannelsen til Mentologi® Coach giver dig en omfattende værktøjskasse af mentale og praktiske teknikker i arbejdet som professionel coach. Du kan arbejde som personlig coach for ledere, atleter og andre, der lever af at præstere på højt niveau.

Som en essentiel del af Mentologi® Coach-uddannelsen får du et arsenal af mentale teknikker, du kan anvende i arbejdet med dine coachees:

 • Umærkelig kommunikation med underbevidstheden.
 • Øjeblikkelige mentale tilstandsskift
 • Bevidst kontrol over tankelandskabet

Derudover arbejder du naturligvis med de klassiske teknikker inden for coaching:

 • Spørgeteknik
 • Mål og handlingsplaner
 • Forventninger, holdninger og overbevisninger
 • Vision og mission
 • Identitetsopfattelse
 • Osv. osv.

Uddannelsen er tilrettelagt ud fra anerkendte internationale standarder for coaching, og indeholder desuden en omfattende mængde af teknikker, der er unikke for Mentologi®.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen indeholder blandt andet emnerne:

 • Kommunikation, som vækker tillid.
 • Coaching med komfort-, udfordrings- og farezonen.
 • Du lærer korttidsterapeutiske metoder, som skaber øjeblikkelige mentale forandringer.
 • Du arbejder målrettet med kompetenceudvikling på bevidst og ubevidst niveau.
 • Du anvender avanceret spørgeteknik, som virker på ubevidst niveau.
 • Du får en skarp observationsevne, som afslører underbevidsthedens processer.
 • Du skaber stærke og positive livsholdninger.
 • Du lærer at facilitere ressourcestærke tilstande.
 • Du skærper din intuition og kan fornemme klientens ubevidste processer før han selv bliver bevidst om dem.
 • Du arbejder med psykometri for at tilrette din coaching til klientens mentale funktionsmåde.
 • Du skaber ubevidst integrering vha. kommunikation, som kun underbevidstheden registrerer.
 • Du lærer hvordan forskellige mennesketyper responderer optimalt på din coaching.
 • Du lærer, hvordan motion træner dine mentale processer.
 • Du lærer, hvordan du kan bruge ernæring for at nære mentale processer.
 • Du binder personlig vision, strategi og identitet sammen til en eksplosiv styrke.

Praktiske detaljer

Varighed Uddannelsen indeholder 16 undervisningsdage, som er fordelt over en periode, så du får tid til at integrere din læring i dit liv og dit job. Derudover skal du afvikle 20 coachingsessioner mellem modulerne. Du bestemmer selv, om du vil tage penge for sessionerne. Forløbet afsluttes med en certificering ved tilfredsstillende resultat.
Undervisningsform Vi veksler mellem teori og praksis på undervisningsdagene. Du modtager personlig supervision under hele uddannelsen. Du skal påregne tid til at læse teori mellem undervisningsdagene, og sørge for at bruge teknikkerne til daglig, så du får det optimale ud af træningen. Du modtager endvidere supervision på dine coachingsessioner mellem undervisningsdagene.
Materialer Du får en manual, som indeholder alle nødvendige materialer.Derudover anbefaler vi yderligere litteratur, som du kan læse som selvstudium, hvis du ønsker at gå i dybden med emnerne.
Optagelseskrav Bestået Mentologi® Mental Selvledelse eller tilsvarende.
Pris Du finder de aktuelle priser i prislisten. Prisen inkluderer alle kursusmaterialer, supervision på dine coachingsessioner, certificering m.v. Der er ingen yderligere omkostninger ved uddannelsen.

Holdstart og tilmelding

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.


Muligheder for videreuddannelse

mentologi-uddannelsesstruktur

Mentologi Mental Selvledelse