Mentologi Hypnoterapeut

Dyb forandring ∙ På rejse i sindet ∙ Mental frigørelse

Hypnose er vejen til at arbejde med ubevidste mønstre og vaner. Uddannelsen til Mentologi® Hypnoterapeut sætter dig i stand til at arbejde med mentalt forandringsarbejde med hypnose. Du kan arbejde med klienter, der har brug for dyb terapeutisk behandling med hypnose.

På din vej gennem Mentologi® Hypnoterapeut-uddannelsen bliver ud udstyret med alle de nødvendige redskaber for at skabe mental forandring på ubevidst plan:

 • Modtagelighedstests, som viser hvordan klienten lettest går i trance.
 • Masser af varierede tranceinduktioner.
 • Sproglige mønstre, der skaber dybe ressourcer.
 • Samtalehypnose – umærkelige hypnotiske sprogmønstre, som arbejder med din tilhøreres underbevidsthed under almindelig samtale.
 • Arbejde med glemte minder.
 • Selvhypnose som en vej til personlig udvikling og mental rensning.

Du lærer derudover en række avancerede hypnotiske interventioner og teknikker:

 • Observation af mikrosignaler hos andre mennesker.
 • Priming, subliminale signaler og anden ubevidst kommunikation.
 • Klientens glemte minder og hvordan de bevidstgøres.
 • Klientens ubevidste vaner og mønstre.
 • Tanker og følelser, som tømmer sindet for energi.
 • Klientens ubevidste styresignaler i forhold til fremtiden – og hvordan du ændrer dem.
 • Afdækning af klientens psykometriske profil – og dermed den optimale forandringsstrategi.
 • Justering af ubevidste filtre for at gøre verdensopfattelsen positiv.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen indeholder blandt andet emnerne:

 • Kommunikation, som vækker tillid.
 • Hypnotiske tranceinduktioner.
 • Du lærer korttidsterapeutiske metoder, som skaber øjeblikkelige mentale forandringer.
 • Opbygning af en sund følelsesmæssig kerne med hypnose.
 • Genkendelse af ubevidste mikrosignaler, som afslører personens reelle indre tilstand.
 • Du får en skarp observationsevne, som afslører underbevidsthedens processer.
 • Du skaber stærke og positive livsholdninger.
 • Du lærer at hypnotisk triggering af ressourcestærke tilstande.
 • Du skærper din intuition og kan fornemme klientens ubevidste processer før han selv bliver bevidst om dem.
 • Du arbejder med psykometri for at tilrette det hypnotiske arbejde til klientens mentale funktionsmåde.
 • Du skaber ubevidst integrering vha. umærkelig kommunikation med underbevidstheden.
 • Du lærer hvordan forskellige mennesketyper responderer optimalt på dit hypnosearbejde.
 • Du lærer, hvordan motion træner dine mentale processer.
 • Du lærer, hvordan du kan bruge ernæring for at nære mentale processer.
 • Du skaber et klart indre billede af den optimale udgave af et menneske.

Praktiske detaljer

Varighed Uddannelsen indeholder 16 undervisningsdage, som er fordelt over en periode, så du får tid til at integrere din læring i dit liv og dit job. Derudover skal du afvikle 20 hypnosesessioner mellem modulerne. Du bestemmer selv, om du vil tage penge for sessionerne. Forløbet afsluttes med en certificering ved tilfredsstillende resultat.
Undervisningsform Vi veksler mellem teori og praksis på undervisningsdagene. Du modtager personlig supervision under hele uddannelsen. Du skal påregne tid til at læse teori mellem undervisningsdagene, og sørge for at bruge teknikkerne til daglig, så du får det optimale ud af træningen. Du modtager endvidere supervision på dine hypnosesessioner mellem undervisningsdagene.
Materialer Du får en manual, som indeholder alle nødvendige materialer. Derudover anbefaler vi yderligere litteratur, som du kan læse som selvstudium, hvis du ønsker at gå i dybden med emnerne.
Optagelseskrav Bestået Mentologi® Mental Selvledelse eller tilsvarende.
Pris Du finder de aktuelle priser i prislisten. Prisen inkluderer alle kursusmaterialer, supervision på dine hypnosesessioner, certificering m.v. Der er ingen yderligere omkostninger ved uddannelsen.

Holdstart og tilmelding

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.

Muligheder for videreuddannelse

Denne uddannelse indgår i det samlede forløb:

mentologi-uddannelsesstruktur

Mentologi Mental Selvledelse