Mentologi Konsulent

Uddannelsen til Mentologi® Udviklingskonsulent sætter dig i stand til at arbejde med avancerede processer hos mennesker, grupper og organisationer.

Du kan arbejde med eksempelvis:

 • Dybe ubevidste processer i terapeutiske forløb for enkeltpersoner eller grupper
 • Professionel lederudvikling i en organisatorisk kontekst
 • Mastermind-udviklingsgrupper

Du arbejder med gruppedynamiske processer i terapi eller coaching, og bruger mentaltræningsteknikker til at skabe accellereret udvikling hos dine klienter.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen gearer dig til det følgende:

 • Du anvender gruppedynamiske teorier til praktisk udviklingsarbejde.
 • Du arbejder med optimeret procesorienteret mentalitet.
 • Du udvikler praktisk salgs- og markedsføringsteknik på baggrund af mentalprocesuelle principper.
 • Du arbejder med organisationsudvikling på strategik og taktisk niveau.
 • Du arbejder med lederudvikling i et holistisk helhedssyn, som også omfatter menneskets unikke personlighed og selvforståelse.
 • Du arbejder med innovation og foretager mentale kvantespring ud af rammerne.
 • Du bruger humor og latter som indlærings- og udviklingsteknik – og så fordi det er sjovt!
 • Du indarbejder filosofiske aspekter i dit udviklingsarbejde.
 • Du skaber bevidsthedsudvikling, som giver adgang til højere bevidsthedslag og tænkning på et højere abstraktionsniveau.
 • Du arbejder med udviklingspsykologi i optimeringen af mentale processer.
 • Du aflæser kropssprog og ubevidste signaler – og sender umærkelige budskaber tilbage.
 • Du forstår hjernen og nervesystemet på et dybere niveau og arbejder med sindets naturlige måde at fungere optimalt på.

Praktiske detaljer

Varighed Uddannelsen indeholder 16 undervisningsdage, som er fordelt over en periode, så du får tid til at integrere din læring i dit liv og dit job. Derudover skal du afvikle 20 konsulenttimer mellem modulerne. Du bestemmer selv, om du vil tage penge for sessionerne. Forløbet afsluttes med en certificering ved tilfredsstillende resultat.
Undervisningsform Vi veksler mellem teori og praksis på undervisningsdagene. Du modtager personlig supervision under hele uddannelsen. Du skal påregne tid til at læse teori mellem undervisningsdagene, og sørge for at bruge teknikkerne til daglig, så du får det optimale ud af træningen. Du modtager endvidere supervision på dine coachingsessioner mellem undervisningsdagene.
Materialer Du får en manual, som indeholder alle nødvendige materialer. Derudover anbefaler vi yderligere litteratur, som du kan læse som selvstudium, hvis du ønsker at gå i dybden med emnerne.
Optagelseskrav Bestået Mentologi® Mental Selvledelse eller tilsvarende.
Pris Du finder de aktuelle priser i prislisten. Prisen inkluderer alle kursusmaterialer, supervision på dine konsulenttimer, certificering m.v. Der er ingen yderligere omkostninger ved uddannelsen.

Holdstart og tilmelding

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.

Mentologi® uddannelsesstruktur

Uddannelsen indgår på følgende måde:

mentologi-uddannelsesstruktur

Mentologi Mental Selvledelse