Mentologi Terapeut

Følelsesmæssig frihed ∙ Selvindsigt ∙ Glæde og nærvær ∙ Livsmening

Uddannelsen til Mentologi® Terapeut giver dig et komplet sæt af reskaber inden for:

 • Mentalhygiejne
 • Selvaktualisering
 • Positiv tænkning
 • Selvledelse
 • Dybdeterapi ift. personlighedsstruktur
 • Leder- og medarbejderudvikling

Terapeutisk kan du arbejde med komplekse problematikker og skabe positiv fremdrift mentalt og følelsesmæssigt hos dine klienter. Du sammensætter individuelle terapeutiske forløb i overensstemmelse med klientens profil og livssituation.

Erhvervsmæssigt kan du afholde specialiserede seminarer i motivation, FLOW, mindfulness, lederudvikling og personligt lederskab m.v. Du kan sammensætte træningsprogrammer, der er skræddersyet til virksomhedernes behov.

Du integrerer ånden i Mentologi® og lever i fuld overenstemmelse med det, du står for.

Speciale i Mentologi®

Som en del af uddannelsen udarbejder du et speciale inden for et selvvalgt område af Mentologi®. Specialet giver dig mulighed for at fordybe dig i et emne, du i særlig grad ønsker at studere eller arbejde med. Med specialet kommer du teoretisk dybere i et emne, og er i stand til at arbejde praktisk på ekpertniveau inden for dit felt.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen gearer dig til det følgende:

 • Du arbejder med en smidig terapeutisk proces, der sikrer personlig udvikling.
 • Du indarbejder en række behandlingsmæssige tilgangsvinkler i dit terapeutiske arbejde.
 • Du udvikler essentielle personlige sider i dig selv, fx i forbindelse med compassion-based therapy.
 • Du arbejder med parterapi og integrerer den med parternes individuelle terapeutiske forløb.
 • Du arbejder med gruppeterapi og kan sammensætte udviklingsmæssige programmer for grupper.
 • Du giver professionel supervision til dine kolleger i branchen.
 • Du giver mentoring til dine klienter og kolleger.
 • Du integrerer højere bevidsthed og kontemplering som udviklingmetode.
 • Du arbejder med den transteoretiske model i personligt forandringsarbejde.
 • Du arbejder med genetisk omprogrammering jvf. den seneste videnskabelige forskning.
 • Du inkluderer bioenergisk arbejde i forhold til kommunikation hinsides ord.
 • Du kender til farmakologi og diagnosticering.
 • Du kender til evolutionsteori og teser for livets oprindelse.
 • Du integrerer avancerede korttidsterapeutiske metoder i dit udviklingsarbejde.
 • Du arbejder med psykodynamik og kvantefysiske overvejelser i forhold til terapi og selvudvikling.
 • Du har udarbejdet dit speciale i Mentologi®.

Praktiske detaljer

Varighed Uddannelsen indeholder 24 undervisningsdage, som er fordelt over en periode, så du får tid til at integrere din læring i dit liv og dit job. Derudover skal du afvikle 50 terapisessioner mellem modulerne. Du bestemmer selv, om du vil tage penge for sessionerne. Forløbet afsluttes med en certificering ved tilfredsstillende resultat.
Undervisningsform Vi veksler mellem teori og praksis på undervisningsdagene. Du modtager personlig supervision under hele uddannelsen. Du skal påregne tid til at læse teori mellem undervisningsdagene, og sørge for at bruge teknikkerne til daglig, så du får det optimale ud af træningen. Du modtager endvidere supervision på dine terapisessioner mellem undervisningsdagene.
Materialer Du får en manual, som indeholder alt nødvendigt materiale. Derudover anbefaler vi yderligere litteratur, som du kan læse som selvstudium, hvis du ønsker at gå i dybden med emnerne.
Optagelseskrav Bestået enten Mentologi® CoachMentologi® HypnoterapeutMentologi® Konsulent eller tilsvarende.
Pris Du finder de aktuelle priser i prislisten. Prisen inkluderer alle kursusmaterialer, supervision på dine terapitimer, certificering m.v. Der er ingen yderligere omkostninger ved uddannelsen.

Holdstart og tilmelding

Du finder de aktuelle hold i kursusoversigten.

Mentologi® Uddannelsesstruktur
Uddannelsen indgår på følgende måde:

mentologi-uddannelsesstruktur

Mentologi Mental Selvledelse