Ikke kategoriseret

TEST indlæg

Introduktion
Er du interesseret i at forstå, hvordan og hvorfor mennesker tænker, føler og oplever som de gør? Vil du vide, hvordan mennesker ligner og er forskellige fra hinanden? Bacheloruddannelsen i Psykologi er en akademisk uddannelse, der bygger på teoretiske og empiriske tilgange til faget. Vi arbejder med at udvikle din forståelse af mennesker, deres adfærd, følelser, motivation og forståelse af sig selv og hinanden både som individer, i grupper, organisationer og i såvel normale som patologiske tilstande.

Hverdagen på Psykologi
Undervisningen på Psykologi er bygget op som en vekselvirkning imellem forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor vi arbejder aktivt med faget ved at holde oplæg, deltage i diskussioner og lave projektarbejde med de studiegrupper, som alle bliver en del af. Psykologi er en teoretisk uddannelse, der bygger på de 6 store grundfag (se nedenfor), men vi kommer også igennem forskellige metodefag, samt støttefag som psykologiens filosofi og historie, neurovidenskabelig psykologi, og psykiatri. Der er undervisning mindst 12 timer om ugen, men vi bruger også studietid på forberedelse, f.eks. læsning af pensum, arbejde i studiegrupper, og projektarbejde.

Bacheloruddannelsen er dit fremtidige grundlag
Bacheloruddannelsen fokuserer på at give dig en grundlæggende teoretisk tilgang til psykologiens store fagområder (social- og personlighedspsykologi, kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, klinisk psykologi og pædagogisk psykologi), således at du opnår et videnskabeligt grundlag for dit senere arbejde med faget. I hvert fag går vi i dybden med fagets særlige perspektiv på den menneskelige psyke, hvilket tilsammen danner grundlaget for et bredt fundament af viden om psykologiens mange anvendelsesområder.

Karrieremuligheder
En bachelor i psykologi kan endnu ikke arbejde som psykolog i praksis. De fleste bacheloruddannede vælger derfor at læse videre på kandidatuddannelsen i Psykologi, som er en praktisk rettet overbygning på bacheloruddannelsen, der giver dig mulighed for at arbejde som psykolog. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for bestemte områder af psykologien, og du får meget varierede jobmuligheder inden for faget.

By Patrick Agergaard, mentolog on 15. august 2018 | Ikke kategoriseret | A comment?